QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

2 de febrer de 2017

Síndic de Greuges.

Convidats Projecte Inspectio a la reunió d'entitats pel Síndic de Greuges, amb motiu de la presentació a la presentació de l'Informe anual al Parlament 2016. La situació dels drets a Catalunya.

Vàrem demanar públicament de nou, que el Síndic insti al Departament d Ensenyament a la convocatòria de concurs oposició al Cos de la Inspecció d'Educació de Catalunya.