QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

22 de novembre de 2016

10 anys de Projecte InspectioAvui hem celebrat, l'Associació Professional d'Inspectors i Inspectores d'Educació de Catalunya, Projecte Inspectio els nostres 10 anys de camí vers una Inspecció professionalment independent. 

Ens reafirmem en els principis del nostre Manifest Professional, perquè més que mai és necessària per a l'Educació de Catalunya, una Inspecció professional independent per poder desenvolupar les nostres funcions d'avaluació, supervisió i assessorament amb el lògic encaix institucional que la funció pública ordena.

Una Inspecció professionalitzada, amb actualització de formació permanent, amb coneixement aprofundit dels instruments d'avaluació pertinents i així poder oferir socialment, el valor afegit necessari al Sistema. 

Cal dir que en aquest moment a Catalunya, tenim una Inspecció molt debilitada perquè bona part dels efectius d'Inspecció es troben en una situació molt precària des del punt de vista laboral. Projecte Inspectio ha maldat durant aquests 10 anys de trajectòria, perquè això no succeís, ja que entenem que tal com deia la LOGSE, la Inspecció d'Educació és un factor de qualitat, i per tant, ha de ser un col·lectiu molt sòlid.

Hem dut accions encaminades no al mèrit personal sinó al col·lectiu, per a la millora del col·lectiu. No sempre s'ha entès, o hi hagut veus que han fet interpretacions llunyanes de la realitat. Encara que sembli impossible, o sigui difícil d'entendre, rere Projecte Inspectio, no hi ha cap altra finalitat que la millora d'un col·lectiu de cara a aportar valor a l'Educació de Catalunya. Ras i curt. Ens hem mantingut ferms a no permetre qualsevol intent de politització de l'Associació. Haurà estat un encert o no, però nosaltres entenem la Inspecció d'aquesta forma.

Agraïm a totes les persones que han format part i segueixen participant de Projecte Inspectio perquè ens donen ànims per seguir maldant per un col·lectiu professional, tècnicament molt qualificat i que és fonamental, especialment en la seva funció d'avaluació educativa per al Sistema Educatiu Català.


Teresa Cambra Sánchez
Presidenta Projecte Inspectio
Barcelona, 22 de novembre de 2016