QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

30 de novembre de 2016

Projecte Inspectio avui a la desena edició del Premi Ensenyament de la Fundació Cercle d'Economia


Agraïm al Cercle d'Economia, la invitació d'avui a un acte tan interessant tant per les experiències magnífiques dels centres premiats: Escola d'Educació Especial Crespinell, Escola Lanaspa i Institut Montserrat Roig de Terrassa i Escola Virolai, així com pel debat conduït per Carles Mata amb la intervenció de Josep Maria Esteve, director de l'Institut-Escola Jacint Verdaguer i Miguel Àngel Alegre, Recercador d'Ivàlua.