QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

2 de desembre de 2016

Presentació del llibre del Xavier Chavarría i l'Elvira Borrell, Evaluación persuasiva organitzat des del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya. 1 de desembre de 2016


Un llibre de lectura indispensable per a les persones interessades en l'avaluació educativa, tant des del vessant de la Inspecció d'Educació com per a les Direccions Escolars, tal com va explicar la Presidenta del Fòrum, Sra. Coral Regí a la presentació de l'acte.