QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

22 de juny de 2011

Convocatòria càrrecs de coordinació

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui les convocatòries per a la provisió, pel sistema de lliure designació, dels càrrecs de coordinadors/es a les inspeccions territorials i l'equip de la Subdirecció. Aquestes convocatòries són fruit, en bona part, dels l'esforços d'aquesta associació per exigir el compliment de les lleis. El nomenament dels coordinadors territorials per al període 2010-2015 va fer-se prescindint absolutament del procediment establert per la normativa, sense cap convocatòria i, el que és pitjor, sense tenir en compte els requisits que la normativa exigeix per ocupar aquests càrrecs.
Els recursos presentats per alguns dels nostres associats, tot i el silenci administratiu del Departament, han donat fruit. El Decret 266/2000 estableix molt clarament els requisits i el procediment per al nomenament d'aquests càrrecs de coordinació. Sabem que el Decret 266/2000 necessita ser modificat i des d'aquesta associació així s'ha dit, però mentre no es publiqui un nou decret cal aplicar-lo. Ens alegrem que finalment els fets ens donin la raó.