QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

19 de juliol de 2013

Convocatòria concurs de mèrits a la InspecccióResolució ENS/1030/2013, de 3 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs
de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.
Resolució ENS/1557/2013, d'11 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1030/2013, de 3 de maig, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.
Resolució de 17 de juliol de 2013, per la qual es comunica l’existència de nous llocs vacants en el curs 2013-2014 a les diferents inspeccions territorials d’educació perquè siguin cobertes, amb caràcter temporal, en comissió de serveis per les persones que formen part de la llista d’aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució ENS/1030/2013, de 3 de maig.