QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

10 de juny de 2011

Aniversari i nova junta directiva

Hem celebrat l'assemblea de socis de la nostra associació. Per una banda hem commemorat el cinquè aniversari de la fundació de l'entitat i fins hi tot hi ha hagut pastís amb espelma. Per altra banda hem procedit a la renovació de la Junta Directiva amb la novetat del relleu a la presidència. El nostre soci fundador i president, Jesús Rul ha demanat el relleu en el càrrec de president, tot i que seguirà participant com a vocal a la Junta Directiva. No cal dir que l'assemblea ha valorat l'extraordinària tasca portada a terme per en Jesús al capdavant de l'associació en aquests cinc anys i que tots esperem seguir comptant amb les seves valuoses aportacions a la nostra entitat. La Junta Directiva ha quedat de la manera següent:
  • Teresa Cambra, presidenta
  • Llúcia Hernández, vicepresidenta
  • Josep Rafael Alsina, tresorer
  • Jesús Rul, vocal
  • Mª Dolors Arnaldo, vocal
  • Carme Batlle, vocal
  • Catalina Cuerda, vocal
  • Joana Vilaclara, vocal