QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

5 de març de 2010

Socis emèrits

Els nostres estatuts estableixen la categoria de "soci emèrit", que s'aplica als socis de Projecte Inspectio en situació de jubilació. Sempre hem pensat que l'experiència acumulada durant molts anys de vida professional és un valor que no podem deixar perdre i per això l'aportació dels emèrits és molt important per a la nostra associació.
Avui, durant l'assemblea general de socis que hem celebrat en el restaurant La Pomarada, el president de Projecte Inspectio ha lliurat a dues de les nostres emèrites, Carme Batlle i Maite García, la credencial corresponent.