QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

1 de març de 2010

Carta del Ministeri d'Educació

Com sabeu, a finals del passat mes d'octubre vam publicar l'estudi Perspectivas, condiciones y factores de excelencia en educación. Aquest document era la traducció i adaptació al castellà del corresponent en català que publicàrem l'any 2007 i amb aquesta nova edició preteníem participar en el procés iniciat sobre el Pacte d'Estat per l'Educació. A més de la publicació en el blog, es va fer una tramesa per correu electrònic i una edició en paper de la qual van enviar-se còpies a institucions i personalitats del món educatiu i a la premsa. Ara hem rebut la primera resposta. Es tracta d'una carta personal del ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, acompanyada del document Propuestas sobre el Pacto Social y Político por la Educación, que inclou una sèrie de propostes recollides de les aportacions de diverses institucions que, com la nostra associació, han participat en el debat d'aquest Pacte aportant propostes i punts de vista.