QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

26 de gener de 2010

Document Eurydice sobre proves externes

L'agència executiva "Educació, audiovisual i cultura" (EACEA
P9 Eurydice), ha publicat un document titulat Les évaluations standardisées des élèves en Europe: objectifs, organisation et utilisation des résultats. En aquest document, Eurydice examina el context i l'organització de les avaluacions standaritzades dels estudiants de 30 païssos europeus, així com la utilització dels resultats pels alumnes, els centres docents i els òrgans de l'Administració.  L'estudi incideix en la necessitat de posar a punt sistemes coherents d'avaluació dels estudiants que permeti crear un equilibri entre les proves generalitzades i altres formes d'avaluació que no busquin únicament avaluar els alumnes sinó ajudar-los a millorar.
Pensem que aquest estudi té molta relació amb la nostra feina com a inspectors d'Educació i per això us el presentem aquí: