QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

21 de març de 2010

Dictamen sobre reordenació de centres

L'associació educativa ProjecteINSPECTIO fa públic el seu dictamen sobre la reordenació dels centres educatius en procés de regulació mitjançant els projectes de decret d’autonomia, de l’Agència d’avaluació i de direcció escolar.
Entenem que:
  • Aquests projectes de decret amplien competències dels centres educatius, però alhora modifiquen el model escolar de les lleis marc.
  • Doten de més autonomia funcional els centres educatius, però es reforça considerablement l’heteronomia de l’Administració mitjançant dues estratègies:
  1. El control material (real i immediat) del director escolar i dels directors territorials amb la xarxa de directors de zona.
  2. El control formal i simbòlic (informació, significats i valors) de l’Agència d’avaluació.
  • Els sistemes escolars continuaran sent estructuralment febles des del punt de vista de la lògica de l’educació.
  • En l’horitzó de 2025 roman el repte per aconseguir sistemes escolars estructuralment potents per a la gestió excel·lent de l’educació.
Esperem que les aportacions d’aquest dictamen contribueixin juntament amb altres a fer un desplegament de les lleis educatives més compatibles amb els valors del professionalisme docent.