QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

27 de novembre de 2009

Instància sobre directors de zona educativa


Tal com es va acordar a la nostra darrera Assemblea General de socis, hem fet arribar als consellers d'Educació i Governació una instància manifestant la nostra discrepància sobre el procediment de nomenament dels directors de zona educativa i demanant informació al respecte. Podeu veure aquí el contingut d'aquest escrit. Com sabeu, l'Associació Educativa ProjecteInspectio ha manifestat des del primer moment la seva preocupació per la forma com s'ha gestionat el tema dels directors de zona, especialment per la confusa relació d'aquests càrrecs amb la Inspecció d'Educació i la funció inspectora. En el número de setembre de la revista Organització i Gestió Educativa FEAC, el president de l'Associació va publicar ja un article en aquesta línia amb el títol: Zones educatives, per a què?.