QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

28 d’octubre de 2009

Full de ruta per a la qualitat educativa

Pròximament enviarem l'estudi Perspectivas, condiciones y factores de excelencia en educación al Ministeri d'Educació i als partits polítics representats al Congrés dels Diputats. Aquest document és la traducció i l'adaptació al castellà del corresponent en català que publicàrem l'any 2007.
Pretenem amb aquesta inciciativa participar en el procés iniciat de pacte d'Estat per l'Educació, limitat per ara a contactes entre responsables del Ministeri d'Educació i del Partit Popular.
ProjecteInspectio des dels inicis malda per una inspecció professional i per una educació excel·lent. Aquest projecte és una petita contribució en base a l'experiència professional i a les aportacions de la recerca.
Veureu que inclou al final (pàgines 34-36) un conjunt de propostes estructurals relacionades amb la qualitat des de la perspectiva del professionalisme docent.