QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

27 d’octubre de 2009

PISA a examen. Congrés CESE

CESE, la Comparative Education Society in Europe, és la societat científica europea més antiga en el camp acadèmic de l'educació. Des de la seva creació l'any 1961, a Londres, CESE ha anat creant un espai per al diàleg científic entre acadèmics, especialistes i investigadors en el camp de l'educació. Al llarg de la seva història, CESE ha organitzat 23 congressos i dos simposis especialitzats.

Del 23 al 26 de novembre, CESE organitza, a l'illa de La Palma, un simposi internacional amb el títol: PISA a examen: Cambiar el conocimiento, cambiar las pruebas y cambiar las escuelas.

Pensem que les propostes que inclou aquesta convocatòria tenen força punts en comú amb la línia professional que defensa la nostra associació i, per això, us convidem a veure la informació sobre aquest esdeveniment o, fins i tot, a participar-hi.