QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

14 d’octubre de 2009

LEC, educació i futur (II)

Fa uns mesos vam publicar un document de reflexió sobre la LEC, titulat LEC, educació i futur. En aquell moment estava en tramitació el projecte de la LEC i calia expressar les aportacions i la visió professional que consta al nostre manifest fundacional. Ara, quan ja s'ha aprovat aquesta Llei, cal actualitzar el contingut d'aquell estudi a la vista del resultat final de la tramitació parlamentària de la Llei. Per això publiquem ara una nova versió del document, amb el mateix títol, que actualitza les reflexions i consideracions contingudes en el document original.