QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

28 de setembre de 2009

Zones educatives, per a què?

El nostre soci i president de ProjecteINSPECTIO, Jesús Rul, ha publicat en el darrer número de la Revista Organització i Gestió Educativa FEAEC, de setembre de 2009, un interessant article dedicat a les zones educatives, creades formalment per la LEC i que ara s'estan implantant arreu de Catalunya.
Podeu llegir aquí aquest article.