QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

20 de juliol de 2009

Carta oberta: Provisió transitoris 2009

La nostra associació ha publicat una nova carta oberta, sobre el nou concurs de mèrits de provisió de llocs de treball de la Inspecció que ha convocat el Departament d'Educació (Resolució EDU/1735/2009). ProjecteINSPECTIO, en coherència amb els valors del professionalisme de la funció pública, ve denunciant públicament, des de la seva constitució en 2006, les irregularitats i les mancances dels procediments de provisió de llocs transitoris a la Inspecció d’Educació (IE). En aquesta convocatòria es reprodueixen les principals mancances que van motivar les cartes obertes de denúncia (2006 - 2007 - 2008) i la interposició de recurs contenciós administratiu (RCA) davant del Jutjat CA competent, actualment en tràmit judicial. Amb aquesta carta oberta volem denunciar públicament les deficiències del sistema de provisió dels llocs de treball de la Inspecció.