QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

30 de juny de 2009

Carta Oberta: Educació i batxillerat

La nostra Associació ha fet pública una nova carta oberta amb el títol Educació i Batxillerat. En aquest document s'analitza la problemàtica del batxillerat tal com està estructurat actualment i es fan propostes de reforma d'acord amb criteris basats en els models i els resultats dels sistemes educatius europeus exitosos:
  • Ordenació dels estudis de BATX en tres cursos com la majoria dels països d’Europa.
  • Estructura curricular competencial i interrelacionada amb els estudis anteriors i els posteriors.
  • Protagonisme dels centres docents en la “gestió i la direcció dels estudis”