QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

5 de juny de 2009

Assemblea anual Projecte Inspectio

Hem celebrat l'assemblea anual de l'Associació Projecte Inspectio, tal com marquen els nostres estatuts. Entre altres acords, s'ha renovat la junta directiva, que ha quedat constituïda de la manera següent:
  • Jesús Rul, president
  • Llúcia Hernández, vicepresidenta
  • Teresa Cambra, secretària
  • Josep Rafael Alsina, tresorer
  • Mª Dolors Arnaldo, vocal
  • Carme Batlle, vocal
  • Catalina Cuerda, vocal
  • Joana Vilaclara, vocal
També s'ha aprovat l'afiliació de dos nous socis i s'han concretat algunes accions relacionades amb els projectes, vells i nous, de la nostra associació.