QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

14 d’abril de 2009

LEC, educació i futur

Hem fet públic un document de reflexió sobre la LEC, amb el títol "LEC, educació i futur". Està, com bé sabeu, en la línia de la publicació de d'associació "Crítica a les bases de la LEC". Ara que la LEC està en fase de projecte de llei, calia expressar de forma resumida aportacions i la visió professional que consta al nostre manifest fundacional. 
Aquest text el farem arribar als responsables del Departament, als partits amb representació parlamentària, autoritats, sindicats, associacions educatives, entitats socials i econòmiques, etc. 
També el farem arribar com és costum al nostres companys de la inspecció.