QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

10 de maig de 2009

Compareixença d'Inger Enkvis

El passat dia 3 de febrer, va intervenir, davant la Comissió d'Educació del Parlament de Catalunya, la senyora Inger Enkvis, professora de pedagogia de la Universitat de Lund, en relació al projecte de la LEC. Atès el gran interès de les manifestacions de la senyora Enkvis, que coincideixen amb moltes de les propostes de la nostra Associació, us presentem aquí el vídeo: