QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

26 de març de 2009

DOGC: Citació a termini recurs contenciós

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui  la Resolució EDU/753/2009, de 20 de març, de citació a termini d'interessats en el recurs contenciós administratiu núm. 481/2008, procediment abreujat, interposat per l'Associació Educativa Projecte Inspectio. 
Com sabeu, aquest recurs va ser interposat per la nostra Associació contra la convocatòria, el juliol de 2008, del "concurs de mèrits" per accedir, en comissió de serveis, a la funció inspectora.