QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

31 d’octubre de 2008

Carta oberta: La Inspecció i les reunions

Després de la reunió general de la Inspecció d'Educació de Catalunya celebrada el 13 d'octubre de 2008, s'ha publicat una nova carta oberta titulada La Inspecció d'Educació i les reunions, amb una sèrie de reflexions sobre les diverses reunions en les que participa la Inspecció. En aquest document es recull la denúncia de la degradació en format i continguts de determinades reunions i es fan unes propostes i recomanacions al respecte.