QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

23 d’abril de 2007

Carta oberta: Procés selecció 2006

Després de la carta oberta que va publicar-se el juliol de 2006 sobre el procés de selecció d'inspectors en comissió de serveis, i un cop que s'ha resolt aquest procés amb el nomenament dels nous inspectors, l'Associació Projecte Inspectio es manifesta novament en contra del procediment seguit i publica una nova carta oberta al respecte.