QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

11 d’octubre de 2006

Presentació al congrés d'ADIDE

La nostra jove associació s'ha presentat en el congrés d'ADIDE que s'ha celebrat a Tenerife. Els nostres representants en aquest congrés, Jesús Rul i Teresa Cambra, han explicat els principis i els objectius de l'associació Projecte Inspectio davant dels inspectors de totes les comunitats autònomes que participaven en aquest congrés. Han il·lustrat les explicacions amb una presentació power-point creada a l'efecte.
Els nostres representants ha estat molt ben acollits i han rebut diverses felicitacions al final de la seva intervenció.