QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

13 de juliol de 2006

Carta oberta: Procés de selecció

La nostra Associació ha publicat una nova carta oberta en la que es manifesta en contra del procés de selecció de funcionaris docents per exercir en comissió de serveis la funció inspectora per al curs 2006-2007, convocat pel Departament d'Educació a través de la seva pàgina web.
En aquest document es detallen els aspectes de la convocatòria que no s'ajusten al que ha de ser un procés selectiu, tant pel que fa als aspectes formals com en els aspectes de fons. La conclussió és prou clara:
ENTENEM QUE el procediment d’enguany per incorporar funcionaris docents a l’exercici de la funció inspectora mitjançant comissió de serveis no s’ha ajustat al que nosaltres entenem que necessita un cos professional, amb consideració d’autoritat pública com és la Inspecció Educativa.
També s'ha publicat la versió en castellà d'aquesta carta oberta.