QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

13 d’agost de 2015

Biblioteca ProjecteInspectio. Jesús Rul-Nélida Zaitegi, Autoevaluación del centro educativo. Taller de evaluación: Modelo de gestión evaluadora GE-RS


El nostre associat i fundador de ProjecteInspectio, Jesús Rul Gargallo, va escriure aquest llibre amb Nélida Zaitegi i es referencia al web del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del País Basc a l'apartat "Liderazgo. Documentos y publicaciones".