QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

13 de juliol de 2015

REVISTA OCDE PISA IN FOCUS. Can the performance gap between immigrant and non-immigrant students be closed? JULIOL 2015


Revista monogràfica de la OCDE. Aquest mes, el número 53,  està dedicada a  la reflexió de si és possible eliminar les diferències educatives entre l'alumnat auctòcton i l'immigrant.

Tanmateix a l'enllaç que adjuntem, trobareu TOTES LES REVISTES OCDE PISA IN FOCUS  en format pdf des del seu inici, el febrer 2011.