QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

12 de juliol de 2015

Indicadores temáticos propuestos para el marco de acción de la agenda educativa post-2015. UNESCO, OECD, 2015


  
 "Este documento fue elaborado por el Grupo Consultivo Técnico (TAG) y es un documento de referencia para debates en marcha sobre indicadores. No representa una propuesta WEF, ya sea para un acuerdo o adopción. El Grupo Asesor Técnico (TAG, por sus siglas en inglés) fue creado por la UNESCO con el propósito de proveer retroalimentación respecto de las metas de educación propuestas para el Post-2015, elaborar recomendaciones sobre los indicadores y establecer una agenda de mediciones para mantener informado y proporcionar asistencia técnica al Comité de Dirección de la Educación para Todos. Presidido por el Instituto de Estadística de la UNESCO, el TAG está integrado por expertos del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, la OCDE, UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial" Extret de la presentació del document.

És un document molt interessant pel que fa als indicadors d'educació. Magnífic per l'exhaustivitat i detall.