QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

15 de maig de 2015

Nou concurs de mèrits a la Inspecció d'Educació a Catalunya

Convocatòria


Què ens està passant a Catalunya?
Nou concurs de mèrits de la Inspecció d'Ensenyament a Catalunya. 
20 anys després de la creació del CIE (Cos d'Inspectors d'Educació) Catalunya només ha convocat un únic concurs oposició.

Projecte Inspectio des del 2006 ve denunciant que el Departament d'Ensenyament no proveeix les places de la Inspecció pel procediment ordinari de concurs oposició. 

És evident que això debilita un Cos professional que en aquest moment a Catalunya està en perill de desaparició. 

Deu CCAA des del 2012 ençà, tot hi haver el RD que regula les mesures excepcionals, han convocat concurs oposició, fins i tot dos cops. Set CCAA ho han fet des del 2009. Resten només Catalunya i Mallorca sense fer-ho. És obvi que a Catalunya no hi ha voluntat política de convocar aquest concurs oposició que dóna estabilitat a un Cos professional. Recordem que un concurs de mèrits dóna accés provisional, és a dir, amb comissió de serveis per un any.

Des dels Traspassos ara fa 40 anys i des de la creació del Cos d'Inspecció d'Educació (LOPAGC-1995) ara fa 20 anys només hi ha hagut un concurs oposició, el 2003.

Què ens està passant a Catalunya?