QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

12 de maig de 2015

Condecoració publicada al BOE, Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio al professor Abel Martínez Oliva i impuls del Govern per a la creació de la Càtedra Abel Martínez Oliva a la Universitat de Lleida

Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a don Abel Martínez Oliva.


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Real Decreto 365/2015, de 8 de mayo, por el que se concede, a título
póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio a don Abel
Martínez Oliva.
En atención a los méritos y circunstancias que concurrieron en don Abel Martínez
Oliva, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de mayo de 2015,
Vengo en concederle, a título póstumo, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio.
Dado en Madrid, el 8 de mayo de 2015.
FELIPE R.
El Ministro de Educación, Cultura y Deportes
José Ignacio Wert Ortega

El Govern acorda impulsar la creació de la Càtedra Abel Martínez Oliva a la Universitat de Lleida


  • La càtedra es crea en reconeixement a Abel Martínez, docent que va morir per l'agressió d'un menor en un centre educatiu de Barcelona

El Govern ha acordat donar impuls a la creació de la Càtedra Abel Martínez Oliva, adscrita a la Universitat de Lleida (UdL), que tractarà sobre l'educació i l'adolescència. Amb aquest acord, els departaments d'Economia i Coneixement, Ensenyament i Salut, col·laboraran amb la universitat lleidatana per potenciar la recerca i la formació en aquest àmbit. La decisió s'ha pres arran dels fets succeïts la setmana passada i per tal de mantenir viva la memòria del mestre difunt.
Abel Martínez va néixer a Lleida l'any 1979 i des de l'any 2008 va exercir com a docent en diferents centres educatius d'arreu de Catalunya. Martínez va morir per l'agressió d'un menor el passat 20 d'abril en un institut de Barcelona.
La Càtedra Abel Martínez Oliva permetrà, entre d'altres qüestions, establir línies de treball conjuntes per estudiar el paper i el comportament de l'adolescència dins del sistema educatiu, coordinar projectes d'investigació o bé oferir seminaris, conferències o jornades. Serà un espai de reflexió i anàlisi interdisciplinària sobre l'educació i l'adolescència.
  • L'objectiu és potenciar la recerca i la formació en l'àmbit de l'educació i l'adolescència