QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

23 de maig de 2015

Inspección educativa: El TSJM ha admitido a trámite el recurso de UGT contra la resolución que regula el nombramiento de tribunales de oposiciones

UGT denuncia que a la Comunitat de Madrid, la Conselleria d'Educació tingui com a objectiu controlar la Inspecció Educativa. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha admès a tràmit el recurs contra el Decret 133/2014, de 27 de novembre, del Consell de Govern, pel qual s'estableix el procediment d'accés al Cos d'Inspectors d'Educació. La notícia inclou el Decret impugnat.