QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

24 d’agost de 2013

Congressos d'Educació. Tardor 2013


ADIDE

Los días 27 y 28 de septiembre de 2013 se celebrará en Valladolid el Encuentro nacional 
de Inspectores de Educación bajo el título "La Inspección garante de derechos"

AIEC
Congrés Bianual de l'AIEC
Els dies 9, 10 i 11 d'octubre de 2013 està previst dur a terme a la població de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) el VI Congrés - XIV Jornades de l'AIEC.

USIE
USIE * XIV ENCUENTRO NACIONAL DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN 

CUENCA 16 - 17 - 18 de octubre de 2013

Congreso Cuenca

Conferència a càrrec de Jesús Rul, membre fundador de Projecte Inspectio amb el títol de: "Problemas y retos de la Inspección de Educación en el momento actual"FUNDACIÓ JAUME BOFILL

"Liderar per aprendre". Congrés Internacional de Lideratge per a l'Aprenentatge


Els dies 4 i 5 de desembre de 2013 tindrà lloc al CaixaForum de Barcelona el Congrés Internacional de Lideratge per a l'Aprenentatge - "Liderar per aprendre" organitzat conjuntament per la Fundació Jaume Bofill i l'OCDE, amb el suport institucional del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.