QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

2 de juliol de 2010

Resposta de Funció Pública

Com recordeu, a finals de novembre la nostra associació va trametre un escrit als consellers de Governació i Educació manifestant la nostra discrepància sobre el procediment de nomenament dels directors de zona educativa i demanant informació al respecte. Ara, des de la Secretaria de la Funció Pública, ens han fet arribar una breu resposta. En síntesi, aquesta resposta justifica les mesures preses pel Departament d'Educació basant-se en el caràcter experimental de la implantació de les zones educatives. La carta acaba amb el compromís de "considerar els assumptes que afecten aquest col·lectiu" en la definició del nou model de funció pública.