QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

31 de març de 2010

Observaciones y propuestas

El passat dia 30 d'octubre, vam enviar al Ministeri d'Educació la publicació titulada Perspectives, condicions i factors d'excel·lència en educació (2009), coincidint amb els primers passos de la iniciativa governamental per promoure un pacte per l'Educació. Ara en aquesta fase del procés de negociació, conegudes les propostes del Ministeri d'Educació, procedia una resposta més específica mitjançant l'anàlisi i caracterització del document ministerial. ProjecteINSPECTIO, com a associació professional d'inspectors d'Educació, participa en el debat sobre el Pacte per l'Educació amb aquest document, titulat Observaciones y propuestas. Hem tingut interès en col·laborar des de la posició singular de la inspecció d'Educació, aportant la nostra experiència i la visió que dóna el contacte diari amb les institucions educatives, la gestió administrativa i la relació directa amb els ciutadans usuaris de l'Educació. Esperem que tots estiguem a l'alçada de les circumstàncies, especialment el Govern i els partits que representen la voluntat popular. Tenim davant nostre un repte estratègic que demana canvis estructurals amb visió de futur. Entenem que la meta global és reconstruir l'escola com a lloc d'educació, més enllà de les dues tendències en lluita: la politització de l'educació i l'adequació de l'educació a la lògica del mercat.