QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

18 d’octubre de 2016

Protocols del Departament d'Ensenyament per a la protecció dels drets del menor


Protocols per a la millora de la convivència
DocumentMés informació
Actuació amb menors de catorze anys en situacions de conflicte o comissió d'una infracció penal
Protocol  XTEC
Detecció i intervenció en cas de conflicte greu amb l'alumnat
Protocol XTEC
Detecció i intervenció enfront dels NGJOV (Nous Grups de Joves Organitzats i Violents)
ProtocolPortal de centre
Maltractament infantil i adolescent
ProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i discriminació
ProtocolXTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals
Protocol XTEC
Prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre iguals
ProtocolXTEC
 Tobareu informació complementària a l'apartat Cohesió Social del nostre web