QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

5 d’octubre de 2016

5 d'octubre: Dia Mundial dels mestres. UNESCO


Com cada curs escolar, la UNESCO impulsa i organitza actes descentralitzats a tot el món, per fer el seu reconeixement a la tasca docent arreu, sigui on sigui l'escola o el mestre. 

Des de països que podem tenir una situació més privilegiada, a altres llocs del món, on  fer classe és complicat o un risc, països en guerra o situacions molt inestables, cal remarcar, valorar i dignificar el gran treball dels docents per aconseguir una educació per a tothom.

Projecte Inspectio es vol adherir a aquesta iniciativa internacional per retre homenatge als mestres de tot el món.