QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

20 de setembre de 2016

Moció del Parlament de Catalunya de 3 de març de 2016 aprovada amb els vots de tots els grups parlamentaris perquè es convoqui urgentment concurs oposició de docents i de la Inspecció d'Educació de Catalunya


Text literal

"El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir la provisió de places de docents i de inspectors educatius mitjançant la convocatòria urgent de les corresponents oposicions."



Aprovat : 132 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP)