QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

7 de setembre de 2015

Unesco, International Literacy Day 2015: Literacy and Sustainable Societies. 8.September. 2015

International Literacy Day 2015 celebrated around the world on 8 September to highlight literacy “as a human right, as a force for dignity, and as a foundation for cohesive societies and sustainable development” as the UNESCO Director-General, Irina Bokova, explains in her message for the Day. “Literacy is essential to reach the proposed sustainable development goal to promote ‘inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all,” Ms Bokova adds.