QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

15 de setembre de 2015

OCDE, Students, Computers and Learning

Ja es pot consultar l'edició en anglès.
Continguts
  - Foreword and Acknowledgements
  - Executive Summary
  - Reader's Guide
  - How Students' Use of Computers has Evolved in Recent Years
  - Integrating Information and Communication Technology in Teaching and Learning
  - Main Results from the PISA 2012 Computer-Based Assessments
  - The Importance of Navigation in Online Reading: Think, then Click
  - Inequalities in Digital Proficiency: Bridging the Divide
  - How Computers are Related to Students' Performance
  - Using Log-File Data to Understand What Drives Performance in PISA (Case Study)
  - Implications of Digital Technology for Education Policy and Practice
  - Technical notes on analyses in this volume
  - List of tables available on line