QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

2 de setembre de 2015

J.R Chaves, Con la libertad religiosa hemos topado, opositores. El Blog de Derecho Público de Sevac. 02.09.2015

Ampliació de la informació que vàrem publicar al blog sobre el tema, el 18 d'agost de 2015: Sentència de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem de 6 de Juliol de 2015 que reconeix el dret d'una opositora, aspirant a plaça docent de la Xunta de Galicia, membre de l'Església Cristiana Adventista, a ser examinada de coneixament de la llengua gallega en un moment no comprès entre la posta de sol del divendres i la posta de sol de dissabte.