QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

25 d’agost de 2015

Ordre sobre promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius del curs escolar 2015-2016 a Catalunya. DOGC. 25.08.2105


Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE ARP/259/2015, de 17 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de l'ajut per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius del curs escolar 2015-2016 dins el marc d'un pla de consum de fruites i hortalisses a les escoles, i s'obre el termini d'adhesió dels centres educatius i el procediment per a la selecció de l'entitat que s'autoritzarà per efectuar la promoció i distribució durant l'esmentat curs escolar.