QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

14 d’agost de 2015

Biblioteca ProjecteInspectio. VV.AA, El liderazgo educativo: proyectos de éxito escolar.


El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va encarregar aquest projecte a diversos professionals entre els que trobem a Jesús Rul Gargallo, membre fundador de Projecte Inspectio. (Té format de CD-Rom)

Autor/esTorres González, María Dolores ; Gálvez Sánchez, Montserrat ; Hué García, Carlos ; Esteban Serrano, José Luis ; Bardisa Ruiz, Teresa ; Garaialde Katarain, Juan Carlos ; Gorosmendi Lazkano, Maribi ;Villar Cortés, Carmen ; Rul Gargallo, Jesús ; Campo Postigo, Alejandro ; Muñoz Martínez, Yolanda

Altres responsablesLasa Etxezarreta, Patxi ; Caballero Martínez, Carmen (Coords.) ;Zaitegui de Miguel, Nélida ; Martín Bris, Mario (Dirs. Eds.)