QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

7 de juliol de 2015

Registre de les convocatòries oficials de les CCAA per a la provisió de llocs de treball a la Inspecció d'Educació


ProjecteInspectio va elaborar el 2007 un estudi comparatiu de l'accés a la Inspecció Educativa a les diferents CCAA. Vuit anys després efectua un registre de les diferents convocatòries, i properament publicarem un estudi qualitatiu pel que fa a l'accès segons ordenen els diferents textos legals de funció pública.

El document inclou un quadre amb les darreres convocatòries de concurs oposició i un registre de les CCAA amb les darreres convocatòries de concurs oposició i/o concurs de mèrits. Se centra específicament en els darrers anys