QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

30 de juliol de 2015

Lamentem la mort de Pere Pujolàs i Maset, professor emèrit i exdegà de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic.

Condol per a la família, col·legues i amics 
Que la saviesa i humanitat d'en Pere perduri com a brúixola a l'Educació.
Recordem algunes de les seves sàvies paraules

9 Ideas clave. El aprendizaje cooperativo
  • Las escuelas y las aulas inclusivas son imprescindibles para configurar una sociedad sin exclusiones.
  • Hay que saber gestionar la heterogeneidad de un grupo clase, en lugar de ignorarla o reducirla
  • Introducir el aprendizaje cooperativo equivale a cambiar la estructura de aprendizaje en un aula.
  • La cohesión del grupo es una condición necesaria, pero no suficiente, para trabajar en equipos cooperativos dentro de la clase.
  • Las estructuras cooperativas aseguran la interacción entre los estudiantes de un equipo.
  • El aprendizaje cooperativo es también un contenido que hay que enseñar.
  • El aprendizaje cooperativo facilita y potencia el desarrollo de algunas competencias básicas (CCBB)
  • El grado de cooperatividad de un grupo depende del tiempo que trabajan juntos y la calidad del trabajo en equipo.
  • El aprendizaje cooperativo es una forma de educar para el diálogo, la convivencia y la solidaridad.