QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

25 de juny de 2015

Resolució sobre atenció sanitaria no titulada als centres docents publicada al Diari Oficial d'Aragó

El 24 de juny de 2015 ha estat publicada al BOA una interessantíssima Resolució sobre atenció sanitària no titulada als centres docents. Qüestió sobre molt controvertida quan els docents sovint demanen com procedir. L'autor intel·lectual de la idea i bona part de la redacció de la Resolució és de l'Inspector del Servei Provincial de Saragossa, Sr. Fernando F.Faci de la Comunitat Autònoma d'Aragó al qual felicitem tant per la idea com per l'excel·lència en la concreció del document.