QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

31 de maig de 2015

9 anys de Projecte Inspectio

Avui fa 9 anys un grup d'inspectors i inspectores d'Educació vàrem fundar ProjecteInspectio
Moltes gràcies a totes les persones que han fet d'aquest Projecte, una realitat. 
Quan girem la mirada enrere i mirem les nostres reivindicacions d'ara fa 9 anys, veiem la vigència que encara tenen.
Continuem amb tranquil·litat un treball serè, però amb convicció per una Administració el més eficient possible. 
Sempre tenim present que una Inspecció d'Educació tècnicament preparada és un factor indiscutible de qualitat per al sistema educatiu.
Res millor per celebrar-ho que una bella música d'aniversari....amb bon sentit de l'humor!!!


Teresa Cambra Sánchez
Presidenta ProjecteInspectio
Barcelona, 1 de juny de 2015