QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

10 de març de 2015

Modificació del Decret d'Inspecció d'Ensenyament


Ha sortit publicat al DOGC el projecte de modificació del Decret d'Inspecció d'Ensenyament.

Normativa en tràmit 

1.Projecte Inspectio ja va trametre a l'esborrany inicial unes al·legacions.  Ara que s'ha publicat l'anunci al DOGC està preparant el document oficial com a Associació Professional d'Inspecció d'Educació a Catalunya per fer arribar al Departament d'Ensenyament.

 2. NOU!!!! A data 23 de març de 2015 s'ha tramès al Departament d'Ensenyament el document definitiu amb el posicionament de l'associació.

DOCUMENT