QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

22 de novembre de 2014

Participació de Projecte Inspectio al Congrés ADIDE a SantanderTaula Rodona amb la participació de Jesús Rul


Agenda, Miércoles 22, Jueves 23 y Viernes 24 de Octubre 2014


10:30 H. A 12:00 H.

MESA DE EXPERTOS: "El perfil del Inspector: Líneas de trabajo futuras"
 

  • D. Francisco Cuadrado Muñoz, Inspector de Educación, Andalucía
  • D. Jesús Rul, Inspector de Educación, Inspector de Educación, Cataluña
  • D. Tomás Secadura Navarro, Inspector de Educación, Madrid
  • D. Josep Serentil Rubio, Inspector de Educación, Cataluña
Coordina: D. Carlos Utrera Infantes,
Formación ADIDE Federación