QUI SOM

ProjecteINSPECTIO és una associació professional d’inspectors i inspectores d’Educació de Catalunya que inicia la seva activitat l’1 de juny de 2006. Els seus valors i principis en el marc del professionalisme democràtic són: Independència professional, professionalització de tots els càrrecs de comandament i de coordinació de la Inspecció, prestigi basat en l’autoritat pública, docent i administrativa, creació d’òrgans col·legiats territorials i centrals, accés rigorós a la Inspecció: al cos d’Inspecció i a llocs de treball transitori, ordenació de la Inspecció d’acord amb les funcions que creïn valor afegit, centralitat de les funcions de supervisió, avaluació i assessoraments, enfocament de les funcions relacionades amb l’aprenentatge de l’alumnat, especialització de la funció inspectora, capacitats estratègiques i tecnològiques per desenvolupar la funció inspectora, condicions professionals i laborals dignes.

19 de juliol de 2013

7 anys7 anys en els quals l'Associació Projecte Inspectio malda per valors democràtics d'independència en el treball a la Inspecció d'Educació.

Nova Junta Directiva 2013-2015

Teresa Cambra, presidenta
Josep Rafael Alsina, tresorer i secretari
Jesús Rul, vocal
Mª Dolors Arnaldo, vocal
Carme Batlle, vocal
Catalina Cuerda, vocal
Joana Vilaclara, vocal